Kjøpsbetingelser

Nedenfor vil du finne avtalen vi inngår når du handler hos oss. Generelt forsøker vi alltid å finne løsninger på eventuell problemer på en konstruktiv måte. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss på bestill@friflyt.no


Vær oppmerksom på at vi har ulike type varer med ulike vilkår.


 • Fysiske varer. Vi tilbyr gratis frakt og fri retur i Norge. Send hos epost med ordreinformasjonene din på bestill@friflyt.no så sender vi deg returlapp for fri retur.
 • Påmelding og billetter til festivaler, aktiviteter og kurs er bindende. Du kan videreselge din påmelding uten fortjeneste. Ved eventuell avlysning er det arrangøren som er ansvarlig.
 • Abonnementstjenester. Abonnementene autofornyes og kan sies opp når som helst, men senest før perioden utløper.
 • Fri Flyt Tur. Påmelding til turene som Fri Flyt Tur arrangerer er bindende. I mange tilfeller betaler du bare et depositum ved påmelding og får en faktura på restbeløpet nærmere avreise. Les mer her eller ta kontakt med tur@friflyt.no. Fri Flyt Tur er medlem av Reisegarantifondet.


Partene

Selger er: Fri Flyt AS

Organisasjonsnummer: 979754582MVA

Postadresse: Fri Flyt AS, Postboks 4767 Nydalen, 0421 Oslo

Besøksadresse redaksjon: Sandakarveien 24c, inngang C6, 0473 Oslo

E-post: bestill@friflyt.no

Telefon: 22 04 46 00


Fri Flyt AS omtales i denne avtalen som Fri Flyt, vi eller oss.


Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen. Kjøper omtales som blant annet kunden, du, deg, din eller ditt.


Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter og tjenester fra friflytbestill.no til forbrukere i Norge. Kjøpsvilkårene, sammen med kundens bestilling (bekreftet gjennom en ordrebekreftelse) utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Er du under 18 år kan du bare handle ved å betale ved levering. Det er også mulig å få en myndig (for eksempel en foresatt), til å foreta handelen for deg. Vi inngår ikke avtaler med mindreårige (under 15 år) uten foresattes godkjenning.


Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringslovenpersonopplysningsloven og e-handelsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.


Salgsbetingelsene og annen informasjon på friflytbestill.no er bare tilgjengelig på norsk.


I noen tilfeller er et krav til skriftlighet. Dette er oppfylt ved bruk av e-post og/eller tekstmelding til mobiltelefon.


Bestilling og avtale

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk.


Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende en automatisk bekreftelse til deg. Undersøk om ordrebekreftelsen samsvarer med det du ønsket å bestille. Ta kontakt med oss om det er avvik.


Et avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen gjelder som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, for eksempel ved åpenbare feil på priser. Se mer under Priser.


Informasjon på friflytbestill.no

Vi ønsker å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter og tjenester som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Du vil da får melding om dette, og vi kan komme med forslag til løsning i form av andre produkter. Du velger selv om du vil kansellere eller takke ja til dette.


Priser

Alle priser er oppgitt inklusive mva. og eksklusive frakt, med mindre annet er nevnt. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet, eksempelvis porto, frakt, emballasje m.m.

Viktig unntak. Ved bestilling av en tur, betales ofte kun et depositum på totalsummen. Restbeløpet vil her faktureres. Dette fremgår tydelig av produktinformasjonen i hvert tilfelle. Priser endrer seg stadig og vi tar derfor forbehold om prisendring.


Vi forbeholder oss rett til å ikke å levere på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende.


Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.


Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse på friflytbestill.no, i markedsføringen eller andre stedet som er større enn 20% av normal pris, kan vi ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om du har mottatt ordrebekreftelse. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.


Rabattkoder

Rabattkoder gjelder ikke alle varer og kategorier, men utvalgte varegrupper og produkter. Dette vil bli kommunisert i markedsføringen av hver rabattkode, men vi forbeholder oss retten til å korrigere dette. Rabattkoder er kun gyldig i det aktuelle tidsrommet som er opplyst. Noen rabattkoder og avtaler er personlige og vi forbeholder oss retten til å deaktivere rabattkoder ved eventuelle misbruk. Rabattkoder kan ikke kombineres med andre rabattkoder elle rabatter.


Betaling

Vi bruker Klarna Check-out. I denne løsningen har du en rekke betalingsvalg, som for eksempek bank- eller kredittkort (Visa og Mastercard) eller betalingsløsningen Klarna Faktura eller Klarna Delbetaling. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet først samme dag som forsendelse blir foretatt.


Uavhentede pakker vil bli belastet et gebyr på kr 400,- inkl. mva, pluss frakt tur/retur av gjeldende ordre for å dekke våre utlegg. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Rett til å angre har kun privatpersoner og pakken må hentes ut eller returneres av kjøper for å oppfylle kravene i Angrerettloven §25.


Salgspant

Friflytbestill.no har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg.

Levering og forsinkelse


Levering av produktene skjer til adressen som er gitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg eller tredjepart utpekt av deg. Dersom leveringen av produktet blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet er utsolgt. Avhengig av produktets art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.


Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du så snart det er anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler og meddele dette til oss på bestill@friflyt.no.


Kundeservice

Dersom vi ikke har levert varer eller tjenester som lovet kan du klage til bestill@friflyt.no. Mail besvares fortløpende og normalt svært raskt. Du vil motta et saksnummer når du kontakter oss.

Rettigheter reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. juni (nr. 34 – 2002). Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.


Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler at reklamasjonen sendes oss skriftlig.

Vi foretrekke e-post som kommunikasjonsmetode i forbindelse med reklamasjoner og returer.


Vi forbeholder oss retten til å videresende reklamasjoner til produsent eller underleverandør for videre vurdering av eventuelle feil og mangler. Dersom det foreligger en mangel ved produktet og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelse:

 • Holde kjøpesummen tilbake
 • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
 • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetter vare i samme stand og mengde)
 • Kreve erstatningsvare (forutsetter vare i samme stand og mengde)


Hvis forbrukeren i mer enn en uke vil bli avskåret fra å bruke tingen, kan forbrukeren kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Dette gjelder likevel bare hvis kravet fremstår som rimelig sett i forhold til forbrukerens behov og den kostnad eller ulempe som selgeren påføres. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel. Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.


Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med friflytbestill.no, betaler vi ikke disse utgiftene. Husk at friflytbestill.no betaler returporto ved alle reklamasjonssaker når du benytter vår returordning: Be om få tilsendt forhåndsutflyt returlapp hos bestill@friflyt.no og merke den med varens ordrenummer for raskere behandling hos oss.


Angrerett fysiske varer

Angrerettloven gir deg som privatperson rett til, uten ekstra kostnad, å sjekke produktet før det returneres innenfor angreretten. Er produktet kun prøvd eller sjekket på samme måte som man kan gjøre i en alminnelig butikk, så skal kunden ha hele kjøpesummen og frakt til kunden tilbakebetalt. Er produktet brukt (i angrerettsperioden) og dette har ført til en verdireduksjon på varen, vil vi måtte gjøre et fradrag i kjøpesummen tilsvarende varens objektivt redusert verdi. Dokumentasjon på uforsvarlig og unødvendig undersøkelse av produktet som medfører verdireduksjon vil bli sendt forbruker pr epost.


Rett til å angre har kun privatpersoner og forsendelsen må hentes ut eller returneres av kjøper for å oppfylle kravene i Angrerettloven § 25.

Angreretten gjelder ikke for enkelte varer og tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 kalenderdager etter at du mottar siste leveranse gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom fristen ender på en lørdag eller på en helligdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag.


Angrerettskjemaet får du tilsendt med leveringsbekreftelsen på e-post. Du kan også lese mer on angring her.


Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema ved levering av produktene, utvides denne fristen til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Kunden har bevisbyrde for at beskjed om angring er gitt. Vi anbefaler at du angrer ved å sende epost til bestill@friflyt.no. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.


Alle produkter som det angres på skal sendes tilbake til oss uten unødig opphold og senest innen 14 dager. Produktet sendes tilbake til oss med alt tilbehør og i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.


Eventuell returforsendelse betales av friflytbestill når du ber om å få sendt ferdigutfylt returlapp hos bestill@friflyt.no. Du har risikoen under transporten tilbake til oss. Hvis du velger annen forsendelse er vi forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for standard forsendelsen (servicepakke) til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr og lignende. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Det er normalt forbrukeren som må betale de direkte kostnadene ved retur av varene (eks. returfrakt og returemballasje).


Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 virkedager etter at vi mottar produktet fra deg til samme betalingsmiddel som ble brukt ved kjøpet. Ved postoppkrav må vi få kundes kontonummer tilsendt, gjerne i eposten hvor det angres.Angreretten gjelder ikke for følgende

 • Billetter til festivaler, kurs og aktiviteter. Bestillingen er bindende
 • Fri Flyt Tur, Bestillingen er bindende og ved avbestilling må du betale depositumet.
 • Digitalt innhold på minnebrikker, CD- og DVD-plater når forseglingen på det fysiske produktet er brutt
 • Forseglede varer som ikke er egnet for retur av helsevernmessige eller hygieniske årsaker og hvor forseglingen er brutt etter levering (eks sikkerhetsutstyr innen klatring)
 • Varer som er fremstilt etter dine spesifikasjoner
 • Varer som forringes eller raskt går ut på dato
 • Varer med personlig preg


Vilkår ved bestilling av abonnement

Abonnementene autofornyes og kan sies opp når som helst, men senest før perioden utløper. Du kan administrerer abonnementet på https://www.friflytbestill.no/minside eller ta kontakt med oss på bestill@friflyt.no. Du kan angre på varer du har kjøpt sammen med et våre abonnement.


For påmeldinger til arrangementer, ritt, konkurranser etc gjelder følgende vilkår

Friflytbestill.no er en påmeldings- og betalingstjeneste som fungerer som et mellomledd mellom den enkelte arrangør og sluttbruker. Tjenesten selger deltagelse til ulike typer av arrangementer. Friflytbestill.no er ikke ansvarlig for gjennomføringen av det enkelte arrangement, dets kvalitet eller innhold. Friflytbestill.no refunderer ikke deltakeravgifter som følge av avlyst arrangement, noe som må tas opp med den enkelte arrangør.


Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos frilfytbestill.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser friflytbestil.no eller våre samarbeidspartnere leverer i henhold til denne avtalen. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra friflytbestill.no sin side.


Ekstraordinære forhold

Friflytbestill.no er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Friflytbestill.no godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.


Friflytbestill.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Friflytbestill.no sin side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.


Endring i vilkårene

Friflytbestill.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.


Force majeure

Er Friflytbestill.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Friflytbestill.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.


Personopplysninger

Friflytbestill.no fokuserer på å håndtere personopplysninger på en kryptert og sikker måte. Vi selger, bytter eller videreformidler ikke personopplysninger til tredjepart. Personopplysningene vil bli oppbevart så lenge personopplysningene er nødvendig for det formål opplysningene ble innhentet for.


Fri Flyt AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som behandles. Vi bruker samarbeidspartnere og tredjeparter for å behandle og lagre opplysninger samt markedsføring på vegne av oss.


Eksempler på dette er

 • Mediaconnect, vår leverandør abonnementssystem (navn, adresse, epost, telefonnummer, abonnementsinformasjon)
 • CodeReadr, vår leverandør av QR-billetter. (epost, deltagelse på arrangement)
 • Mailchimp, vår leverandør av nyhetsbrevtjeneste (epost)
 • Forlagssentralen, vår leverandører av logistikktjenester (navn, adresse, epost, telefonnummer, ordreopplysninger)


Fri Flyt tegner databehandleravtaler med våre leverandører, for å sikre at disse behandler personopplsyninger på en god måte.


Lagring og personopplysningsbehandling kommer i hovedsak til å skje innenfor EU/EØS-området. Informasjon for utsendelse av nyhetsbrev og QR-koder kommer til, i samråd med Privacy Shield, overføres til nevnte underleverandør i USA.


Friflytbestill.no bruker HTTPS kommunikasjon (HTTP over TLS / HTTP over SSL / HTTP Secure) for kryptert og sikker overføringen av data mellom deg og oss.


Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varer til deg, samt kontakte deg i forbindelse med bestillingen. Friflytestill.no er også pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Av sikkerhetshensyn oppbevares også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.


Kortnummer oppbevares ikke av oss og alle korttransaksjoner skjer eksternt hos autoriserte leverandører av betalingstjenester. Hvis du ønsker å inngå avtale om forbrukerfinansiering via Klarna må du sette deg inn i deres vilkår.


Du har rett til å klage på behandling som gjøres av dine personopplysninger til Datatilsynet, se mer på www.datatilsynet.no 


Cookies/informasjonskapsler

Friflytbestill.no ønsker å gi kundene den beste opplevelsen før, under og etter en handel. Bruk av Cookies er kort fortalt et verktøy for å optimere brukeropplevelsen.


Vi samler inn og oppbevarer loggdata hos eksterne leverandører (Google Analytics o.a.) om eksempelvis hvilke innlegg, sider, produktkategorier og produkter som søkes og kikkes på. Dette for å kunne lære hva brukerne våre er opptatt av, for å forbedre innhold, produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter, eller sende deg relaterte og relevante tilbud (kun dersom du har bedt om dette). Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.


Avbryter du kjøpsprosessen på en enhet, kan det være at vi etter en tid sender deg en e-post med kopi av din uavsluttede handlekurv. Du kan melde deg av denne tjenesten når det måtte passe.

Du kan lese mer om våre cookies her


Tvister og lovvalg

Partene skal løse eventuelle tvister i minnelighet, og Fri Flyt AS vil bidra med en konstruktiv tilnærming på uenigheter.  Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Fri Flyt AS følger forbrukertvistutvalgets eventuelle avgjørelser.


Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Fri Flyt AS sin eiendom og er beskyttet etter blant annet opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen.


Oslo, 1. januar 2022

Gratis Frakt I Norge
Gratis Bytte og Retur
Rask Kundeservice