Kjøps- og abonnementsvilkår

KJØPSBETINGELSER FOR ARRANGEMENT OG FYSISKE VARER


Vilkår for kjøp av arrangement og fysiske varer hos Fri Flyt. Sist oppdatert: 07.06.2024


1. INNLEDNING

Fri Flyt og Schibsted

Disse vilkårene, øvrige vilkår som finnes på Fri Flyt AS' ("Fri Flyt") nettsider og applikasjoner, og eventuelle spesifikke vilkår som gjelder enkelttjenester som tilbys av Fri Flyt, regulerer din bruk av Fri Flyts tjenester. Tjenestene leveres av Fri Flyt og Schibsted Media AS ("Schibsted"). Fri Flyt er en del av Schibsted-konsernet, der også andre kjente selskaper som VG, Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad inngår. Her kan du lese mer om Schibsted: www.schibsted.com. Gjennom å anvende tjenestene til Fri Flyt, eller gjennom aksept av vilkår der dette er påkrevet for tilgang, godkjenner du disse aktuelle vilkårene og forplikter deg til å følge dem. Det er Schibsted som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i tjenestene som tilbys av Fri Flyt. Mer informasjon om Schibsteds behandling av personopplysninger finner du i vår personvernerklæring. Om du har spørsmål knyttet til data eller personvern, ta kontakt med oss her.


Schibsted-konto

For å få tilgang til enkelte tjenester og funksjonalitet hos Fri Flyt, må du opprette en brukerkonto gjennom Schibsted (“Schibsted-konto”). En Schibsted-konto er en felles påloggings- og betalingsløsning for selskaper i Schibsted-konsernet, og du bruker samme brukernavn (e-post) og passord på en rekke tjenester. Du kan lese mer om dette her. Du kan lage en profil ved å trykke her, og i den forbindelse aksepterer du også vilkårene for Schibsted-konto, som gjelder i tillegg til Fri Flyts brukervilkår.


Din Schibsted-konto er personlig og du har ansvar for all aktivitet som skjer gjennom denne. Fra tid til annen vil vi gjøre mindre oppdateringer i vilkårene. Ved større endringer vil vi informere deg på forhånd.


2. GENERELT

Disse kjøpsvilkårene gjelder for alt salg av arrangement og produkter fra friflytbestill.no til forbrukere i Norge. Kjøpsvilkårene, sammen med kundens bestilling (bekreftet gjennom en ordrebekreftelse) utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Er du under 18 år kan du bare handle ved å betale ved levering. Det er også mulig å få en myndig (for eksempel en foresatt), til å foreta handelen for deg. Vi inngår ikke avtaler med mindreårige (under 15 år) uten foresattes godkjenning.


3. BESTILLING OG BETALING

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk.


Et avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen gjelder som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, for eksempel ved åpenbare feil på priser. Se mer under Priser.


Informasjon på friflytbestill.no

Vi ønsker å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter og tjenester som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt.


Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Du vil da får melding om dette, og vi kan komme med forslag til løsning i form av andre produkter. Du velger selv om du vil kansellere eller takke ja til dette.


Priser

Alle priser er oppgitt inklusive mva. og eksklusive frakt, med mindre annet er nevnt. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet, eksempelvis porto, frakt, emballasje m.m.


Vi forbeholder oss rett til å ikke å levere på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.


Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende.


Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse på friflytbestill.no, i markedsføringen eller andre stedet som er større enn 20% av normal pris, kan vi ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om du har mottatt ordrebekreftelse. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.


Rabattkoder

Rabattkoder gjelder ikke alle varer og kategorier, men utvalgte varegrupper og produkter. Dette vil bli kommunisert i markedsføringen av hver rabattkode, men vi forbeholder oss retten til å korrigere dette. Rabattkoder er kun gyldig i det aktuelle tidsrommet som er opplyst. Noen rabattkoder og avtaler er personlige og vi forbeholder oss retten til å deaktivere rabattkoder ved eventuelle misbruk. Rabattkoder kan ikke kombineres med andre rabattkoder elle rabatter.


Betaling

Fri Flyt bruker Klarna Check-out. I denne løsningen kan du en velge mellom ulike betalingsvalg, som for eksempel bank- eller kredittkort (Visa og Mastercard) eller betalingsløsningen Klarna Faktura eller Klarna Delbetaling. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet først samme dag som forsendelse blir foretatt. 


Uavhentede pakker vil bli belastet et gebyr på kr 400,- inkl. mva, pluss frakt tur/retur av gjeldende ordre for å dekke våre utlegg. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Rett til å angre har kun privatpersoner og pakken må hentes ut eller returneres av kjøper for å oppfylle kravene i Angrerettloven §25.


Salgspant

Friflytbestill.no har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg.


4. LEVERING OG FORSINKELSE

Levering av produktene skjer til adressen som er gitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg eller tredjepart utpekt av deg. Dersom leveringen av produktet blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet er utsolgt. Avhengig av produktets art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.


5. RETUR OG REKLAMASJON

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du så snart det er anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler og meddele dette til oss på bestill@friflyt.no.


Reklamasjon

Rettigheter reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. juni (nr. 34 – 2002). Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Fri Flyt melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.


Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler at reklamasjonen sendes oss skriftlig.


Vi foretrekke e-post som kommunikasjonsmetode i forbindelse med reklamasjoner og returer.


Vi forbeholder oss retten til å videresende reklamasjoner til produsent eller underleverandør for videre vurdering av eventuelle feil og mangler. Dersom det foreligger en mangel ved produktet og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelse:


Hvis forbrukeren i mer enn en uke vil bli avskåret fra å bruke tingen, kan forbrukeren kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Dette gjelder likevel bare hvis kravet fremstår som rimelig sett i forhold til forbrukerens behov og den kostnad eller ulempe som selgeren påføres. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel. Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.


Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med friflytbestill.no, betaler vi ikke disse utgiftene. Husk at friflytbestill.no betaler returporto ved alle reklamasjonssaker når du benytter vår returordning: Be om få tilsendt forhåndsutflyt returlapp hos bestill@friflyt.no og merke den med varens ordrenummer for raskere behandling hos oss.


6. ANGRERETT

Ved kjøp av fysiske varer hos Fri Flyt har du angrerett i henhold til angrerettlovens bestemmelser.


Du kan gå fra avtalen ved sende en e-post til vårt kundesenter senest 14 dager etter at kjøp er gjennomført.


Angreretten gjelder ikke for følgende

  • Billetter til festivaler, kurs og aktiviteter. Bestillingen er bindende
  • Digitalt innhold på minnebrikker, CD- og DVD-plater når forseglingen på det fysiske produktet er brutt
  • Forseglede varer som ikke er egnet for retur av helsevernmessige eller hygieniske årsaker og hvor forseglingen er brutt etter levering (eks sikkerhetsutstyr innen klatring)
  • Varer som er fremstilt etter dine spesifikasjoner
  • Varer som forringes eller raskt går ut på dato
  • Varer med personlig preg


7. VILKÅR VED BESTILLING AV ABONNEMENT

Vilkår for abonnement er regulert i Fri Flyt og Schibsted abonnementsvilkår.


8. KUNDENS PLIKTER

Den som er registrert som kunde hos frilfytbestill.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser friflytbestil.no eller våre samarbeidspartnere leverer i henhold til denne avtalen. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra friflytbestill.no sin side.


9. EKSTRAORDINÆRE FORHOLD

Friflytbestill.no er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Friflytbestill.no godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.


Friflytbestill.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Friflytbestill.no sin side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.


10. ENDRING I VILKÅRENE

Friflytbestill.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.


11. FORCE MAJEURE

Er Friflytbestill.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Friflytbestill.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.


12. PERSONOPPLYSNINGER

Vi behandler personopplysninger om deg i forbindelse med at du bruker våre tjenester.


Schibsted er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i tjenestene som tilbys av Fri Flyt. Du finner fullstendig og detaljert informasjon om Schibsteds behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring. Der finner du blant annet informasjon om hvilke data vi behandler, formålene med vår behandling av personopplysninger og hvilke valgmuligheter og rettigheter du har. Oppsummeringsvis behandler vi dine personopplysninger for å holde våre tjenester og din Schibsted-konto sikre,

personalisere tjenester, innhold og kommunikasjon når du bruker og beveger deg mellom ulike Schibsted-tjenester utvikle og forbedre våre tjenester, og forstå hvordan de blir brukt

vise, tilpasse og måle effekten av reklame på Schibsteds nettsteder.

Du kan gjøre valg knyttet til behandling av dine personopplysninger på personverninnstillingene via din Schibsted-konto.


13. TVISTER OG LOVVALG

Tvister som måtte oppstå knyttet til disse Brukervilkårene eller Tjenestene, skal avgjøres i henhold til norsk rett og ved Fri Flyts alminnelige verneting, Oslo tingrett.


Du kan også bringe en eventuell tvist inn for Forbrukerrådet som kan behandle saken mellom deg og Fri Flyt: https://www.forbrukerradet.no/klageguide/


14. COPYRIGHT

Alt innhold på disse nettsidene er Fri Flyt AS sin eiendom og er beskyttet etter blant annet opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen.


ABONNEMENTSVILKÅR

Vilkår for abonnement i Fri Flyt AS. Sist oppdatert: 07.06.2024


1. INNLEDNING

Fri Flyt og Schibsted

Disse vilkårene, øvrige vilkår som finnes på Fri Flyt AS' ("Fri Flyt") nettsider og applikasjoner, og eventuelle spesifikke vilkår som gjelder enkelttjenester som tilbys av Fri Flyt, regulerer din bruk av Fri Flyts tjenester. Tjenestene leveres av Fri Flyt og Schibsted Media AS ("Schibsted"). Fri Flyt er en del av Schibsted-konsernet, der også andre kjente selskaper som VG, Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad inngår. Her kan du lese mer om Schibsted: www.schibsted.com. Gjennom å anvende tjenestene til Fri Flyt, eller gjennom aksept av vilkår der dette er påkrevet for tilgang, godkjenner du disse aktuelle vilkårene og forplikter deg til å følge dem. Det er Schibsted som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i tjenestene som tilbys av Fri Flyt. Mer informasjon om Schibsteds behandling av personopplysninger finner du i vår personvernerklæring. Om du har spørsmål knyttet til data eller personvern, ta kontakt med oss her.


Schibsted-konto

For å få tilgang til enkelte tjenester og funksjonalitet hos Fri Flyt, må du opprette en brukerkonto gjennom Schibsted (“Schibsted-konto”). En Schibsted-konto er en felles påloggings- og betalingsløsning for selskaper i Schibsted-konsernet, og du bruker samme brukernavn (e-post) og passord på en rekke tjenester. Du kan lese mer om dette her. Du kan lage en profil ved å trykke her, og i den forbindelse aksepterer du også vilkårene for Schibsted-konto, som gjelder i tillegg til Fri Flyts brukervilkår.


Din Schibsted-konto er personlig og du har ansvar for all aktivitet som skjer gjennom denne. Fra tid til annen vil vi gjøre mindre oppdateringer i vilkårene. Ved større endringer vil vi informere deg på forhånd.


2. BESTILLING OG BETALING

Dersom du allerede har opprettet en Schibsted-konto (se punktet over) bruker du samme påloggingsinformasjon ved kjøp av abonnement eller andre tjenester fra Schibsted.


Aldersgrensen for å bestille abonnement på magasin eller digitalt abonnement fra Fri Flyt og Schibsted er 18 år. Abonnement på Fri Flyt og Schibsteds digitale tjenester er til personlig og privat bruk. Uten skriftlig avtale med Fri Flyt og Schibsted skal tjenestene og publikasjonene kun brukes ikke-kommersielt.


Du kan inngå avtale om abonnement for ulike abonnementsperioder. Gjeldende alternativer og priser finner du på den aktuelle tjenestens nettsider. Det vil varsles om prisendringer minimum 30 dager i forkant. Varsling vil skje på e-post dersom du har digitalt abonnement, og i tillegg på papirfaktura dersom du betaler med dette.


Tilgang til digitale tjenester aktiveres normalt ved bestilling. Ved manglende betaling vil tilgangen til produktet eller tjenesten stenges. Du vil bli belastet for det du har mottatt av magasiner eller tjenester til ordinær pris for perioden abonnementet har vært aktivt.


Alle abonnement forskuddsbetales for avtalt abonnementsperiode. Abonnement med bindingstid skal betales forskuddsvis for hver periode i bindingstiden. Fri Flyt bruker Klarna Check-out. I denne løsningen kan du en velge mellom ulike betalingsvalg, som for eksempel bank- eller kredittkort (Visa og Mastercard) eller betalingsløsningen Klarna Faktura eller Klarna Delbetaling. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet først samme dag som forsendelse blir foretatt. 


Dersom du ikke ønsker å fortsette ditt abonnement med en ny abonnementsperiode kan du si opp abonnementet frem til 48 timer før ny abonnementsperiode starter. Se nærmere om dette i punkt 3 nedenfor.


FOR MAGASINER

  • Få inn avsnitt om utenlandsabonnement

Levering til utlandet:

Dersom du midlertidig flytter levering av papiravis til utlandet, kan det påløpe ekstra kostnader. Eventuell kostnad avregnes på neste faktura og kan føre til endret pris eller abonnementsperiode. Ved omadressering til utlandet garanterer ikke Fri Flyt for forsendelsen av avisen, og eventuell manglende levering vil ikke erstattes av Fri Flyt.


Pause abonnement:

Du kan velge å pause abonnement ditt en periode. Abonnementet vil ikke løpe i den perioden du har valgt pause, men fortsette å løpe ut det antallet dager du har betalt for når abonnementet reaktiveres.


Midlertidig stopp av avislevering:

Du kan midlertidig stoppe avisleveringen din slik du selv ønsker, men det gis ikke forlengelse i abonnementet i perioden avisen ikke leveres. Abonnementet belastes som normalt. I perioden når papiravisen ikke leveres, vil du fortsatt ha tilgang digitalt. Det er ikke mulig å midlertidig stoppe et digitalt abonnement.


OM BESTILLING AV ABONNEMENT SAMMEN MED ARRANGEMENTER

Dersom du bestiller abonnement i forbindelse med at du også melder deg på arrangement i regi av Fri Flyt, gjelder disse abonnementsvilkårene i sin helhet for det bestilte abonnementet.


Om refusjon av MVA

Det gis ikke momsrefusjon for kjøp og bruk av digitale tjenester fra utlandet og Svalbard.


3. VARIGHET, ENDRING OG OPPSIGELSE

Ditt abonnement fornyes automatisk til den abonnementsperioden som ble oppgitt i kjøpsøyeblikket..


Abonnement kan når som helst sies opp med virkning fra neste abonnementsperiode, men senest innen 48 timer før ny abonnementsperiode starter. Refusjon kan bli gitt, dersom du henvender deg til vårt kundesenter. Dersom du har inngått en avtale med bindingstid, må du, dersom du likevel ønsker å si opp avtalen i bindingstiden, betale en erstatning til oss tilsvarende den økonomiske fordelen du har mottatt ved å inngå avtalen.


En oppsigelse må rettes til vårt kundesenter på e-post eller telefon, eller gjennomføres på våre nettsider under “Mine abonnement”på friflytbestill.no.


Manglende betaling anses ikke som oppsigelse.


4. LEVERING

Avtalt leveringssted for magasiner må merkes godt slik at distributøren finner fram. For leveringsfrister, vennligst se aktuelt nettsted (https://www.friflytbestill.no/infosider/utgivelsesplan).


5. ANGRERETT

Ved kjøp av abonnement hos Fri Flyt har du angrerett i henhold til angrerettlovens bestemmelser.


Du kan gå fra avtalen ved sende en e-post til vårt kundesenter senest 14 dager etter at kjøp er gjennomført.


6. ANSVAR VED NEDETID ELLER TEKNISKE PROBLEMER

Fri Flyt og Schibsteds digitale tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. Fri Flyt og Schibsted vil i den grad det er praktisk bestrebe seg på å gi brukerne informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. Vedvarende problemer med tilgang til de digitale tjenestene, må varsles vårt kundesenter.


Om levering av magasiner uteblir som følge av streik, lockout eller andre leveringsproblemer utenfor vår kontroll (force majeure), vil vårt erstatningsansvar begrenses oppad til det du har betalt for tilsvarende tidsrom.


Ved uteblitt eller vesentlig forsinket magasin, vil Fri Flyt og Schibsted godskrive deg det som er betalt for magasinet i tilsvarende tidsrom forutsatt at du snarest melder fra om uteblivelser til Fri Flyt via e-post.


Fri Flyt og Schibsted er ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at produktene og tjenestene ikke kan benyttes som forutsatt.


Produktene og tjenestene fra Fri Flyt og Schibsted tilbys uten garantier for deres funksjon, kvalitet, anvendbarhet for bestemt formål, sikkerhet eller riktighet. Fri Flyt og Schibsted tar forbehold om at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i innhold. Fri Flyt, Schibsted og våre samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for dette. Dette gjelder dog ikke dersom Fri Flyt, Schibsteds og våre samarbeidspartnere har påført en abonnent skade med hensikt eller gjennom grov uaktsomhet. Fraskrivelsene i dette punktet gjelder i den grad annet ikke følger av lov.


7 DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi behandler personopplysninger om deg i forbindelse med at du bruker våre tjenester.


Schibsted er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i tjenestene som tilbys av Fri Flyt. Du finner fullstendig og detaljert informasjon om Schibsteds behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring. Der finner du blant annet informasjon om hvilke data vi behandler, formålene med vår behandling av personopplysninger og hvilke valgmuligheter og rettigheter du har. Oppsummeringsvis behandler vi dine personopplysninger for å holde våre tjenester og din Schibsted-konto sikre,

personalisere tjenester, innhold og kommunikasjon når du bruker og beveger deg mellom ulike Schibsted-tjenester utvikle og forbedre våre tjenester, og forstå hvordan de blir brukt

vise, tilpasse og måle effekten av reklame på Schibsteds nettsteder.

Du kan gjøre valg knyttet til behandling av dine personopplysninger på personverninnstillingene via din Schibsted-konto.


8. SAMTYKKE TIL MARKEDSFØRING OG AKSEPT AV ANNONSEVISNING

Som aktiv og betalende kunde hos Fri Flyt og Schibsted vil vi kunne ringe deg, samt sende deg tilbud og annen relevant informasjon basert på dine opplysninger. Du anses å være aktiv kunde i 365 dager etter siste aktive abonnement. Markedsføringen vil være i form av nyhetsbrev, e-post, sms eller lignende, og kan inneholde tilbud og informasjon på tilsvarende produkter og tjenester. Hvis du ikke har et aktivt kundeforhold til Fri Flyt og Schibsted, vil du bare motta elektronisk markedsføring dersom du har gitt særskilt samtykke til det.


Dersom du ikke ønsker å motta slik markedsføring kan du følge avmeldingslenke i markedsføringshenvendelsene du mottar.


9. BRUDD PÅ ABONNEMENTSVILKÅRENE

Ved brudd på disse abonnementsvilkårene forbeholder Fri Flyt og Schibsted seg retten til å avslutte eller fryse ditt abonnement.


10. KONTAKTINFORMASJON

Har du spørsmål om våre brukervilkår? Da vil vi gjerne høre fra deg. Du finner oppdatert kontaktinformasjon på våre hjelpesider.


Du kan administrere abonnementet ditt på Min side.


11. LOVVALG, VERNETING

Tvister som måtte oppstå knyttet til disse Brukervilkårene eller Tjenestene, skal avgjøres i henhold til norsk rett og ved Fri Flyts alminnelige verneting, Oslo tingrett.


Du kan også bringe en eventuell tvist inn for Forbrukerrådet som kan behandle saken mellom deg og Fri Flyt: https://www.forbrukerradet.no/klageguide/

Gratis Frakt I Norge
Gratis Bytte og Retur
Rask Kundeservice